Brakovi danas sve češće pucaju jer partneri imaju previsoka očekivanja

pročitaj više

Pogledajte ponude i u Vašem gradu

MATIČNI URED NOVI GRAD (SARAJEVO)

Adresa: Bulevar Meše Selimovića, 97; Telefon: 033/291-203; web: www.novigradsarajevo.ba; E-mail: [email protected]

Grad: Sarajevo, Novi Grad

MATIČNI URED LIVNO

Adresa: Trg Branitelja Livna, 80101 Livno; Telefon: 034/202-222; web: www.livno.ba

Grad: Livno

MATIČNI URED STARI GRAD (SARAJEVO)

Adresa: Zelenih beretki, 4; Telefon: 033/282-351; Web: www.starigrad.ba

Grad: Sarajevo, Stari Grad

MATIČNI URED NOVO SARAJEVO

Adresa: Zmaja od Bosne, 55; Telefon: 033/492-396; Web: www.novosarajevo.ba

Grad: Novo Sarajevo

MATIČNI URED KUPRES

Adresa: Vukovarska 2, 80320 Kupres; Telefon: 034/276-300; 276-304; 276-351; Fax: 034/276-333; Web: www.opcinakupres.ba; E- mail: [email protected]

Grad: Kupres

MATIČNI URED CENTAR (SARAJEVO)

Adresa: Mis Irbina, 1; Telefon: 033/562-383; Web: www.centar.ba; E-mail: [email protected]

Grad: Sarajevo, Centar