Brakovi danas sve češće pucaju jer partneri imaju previsoka očekivanja

pročitaj više

Pogledajte ponude i u Vašem gradu

MATIČNI URED TRAVNIK

Adresa: Konatur bb, 72270 Travnik; Telefon 030/511-277

Grad: Travnik

MATIČNI URED LJUBUŠKI

Adresa: Zrinsko-frankopanska 71, 88320 Ljubuški; Telefon: 039/835-513; web: www.ljubuski.ba/

Grad: Ljubuški

MATIČNI URED BRČKO

Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko; Telefon: 049/240-600

Grad: Brčko

MATIČNI URED BANJA LUKA

Adresa: Trg srpskih vladara 1, Banja Luka; Telefon: 051/244-444; web: www.banjaluka.rs.ba/

Grad: Banja Luka

MATIČNI URED PRAČA

Adresa: Himze Sablje 33; 72390 Prača; Telefon: 038/799-100; web: www.praca.ba

MATIČNI URED HADŽIĆI

Adresa: Hadželi 114, Hadžići, 72320; Telefon matične službe 033/428 -346; web: www.hadzici.ba

Grad: Hadžići